TE STERKE KLIMAATOPWARMING RAMPZALIGE GEVOLGEN

De klimaatopwarming is vandaag al een feit. De aarde is nu al één graad warmer. De opwarming gaat ook almaar sneller. En de gevolgen zijn er. Orkanen nemen wereldwijd in intensiteit toe. California of Portugal krijgen te maken met dodelijke bosbranden. Italië met overstromingen. Dat soort extremen is van alle tijden maar komen steeds vaker voor door de klimaatopwarming.

Ook in België laat de klimaatopwarming zich ondertussen voelen: de laatste tien jaar sneuvelt het ene warmterecord na het andere. De hittegolven in ons land leiden nu al tot een oversterfte van duizenden mensen. De zeespiegel aan de kust stijgt gestaag en noopt tot investeringen in kustbescherming en overstromingsgebieden.

Dit is een toekomst die we onze kinderen niet toewensen. We moeten de opwarming daarom ruim onder de 2 graden houden, en streven naar 1,5 graad opwarming.

HET IS NOG NIET TE LAAT

We zijn vandaag op weg naar een opwarming van meer dan 3 graden. Alleen als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vanaf nu snel daalt, is een opwarming ruim onder de 2 graden nog haalbaar.

Daarom moeten de volgende regeringen nu in actie schieten om de kansen op een leefbaar klimaat niet te verspelen. Dat is ook zo afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee verbindt België zich ertoe te doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de twee graden te houden en te streven naar 1,5 graad.

VÓÓR 2050 GEEN CO2 MEER

De klimaatopwarming wordt vooral veroorzaakt door CO2, een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas, benzine, diesel …

Onze uitstoot van CO2 moet omlaag. En niet zo’n klein beetje: België moet voor 2050 klimaatneutraal zijn en de uitstoot moet al in de de volgende 5 jaar - dus de volgende regeerperiode - flink omlaag.

Daarnaast moeten we de uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas van onder andere de veehouderij tegen 2050 sterk doen verminderen.

DE OPLOSSING: GOEDKOPE EN SCHONE ENERGIE VAN BIJ ONS

We moeten af van steenkool, olie en gas en resoluut kiezen voor goedkope en schone energie van bij ons. In de industrie, in onze gebouwen, in onze verplaatsingen. Dat wil zeggen: kiezen voor meer en beter elektrisch openbaar vervoer, elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene warmte en een schone industrie.

WAT MOET DE VOLGENDE REGERING DOEN?

De tijd van vage beloftes of maatregelen in de marge is voorbij. Want de oplossingen om de opwarming tegen te gaan, zijn er. De maatregelen die de overheid moet nemen, zijn gekend. Nu moet de politiek ze breed beschikbaar en betaalbaar maken voor iedereen. Daarom vragen we een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.

De volgende regering moet ervoor zorgen dat de oplossingen die broeikasgassen verminderen, beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk zijn voor burgers en bedrijven:

ENERGIE

Nieuwe infrastructuur zoals elektriciteits- of warmtenetten en een snel stijgende productie van duurzame, hernieuwbare energie.

GEBOUWEN

Renoveren, isoleren en overstappen van verwarmen op olie en gas naar klimaatvriendelijke oplossingen.

TRANSPORT

Elektrische voertuigen, de fiets en het openbaar vervoer moeten nog meer gestimuleerd worden als logische keuze om je snel, goedkoop en comfortabel te verplaatsen.

LANDBOUW

De emissies van de veestapel moeten dalen en de glastuinbouw moet overschakelen op groene warmte.

INDUSTRIE

Het slim inzetten van een spectrum aan technieken zoals waterstof, elektrificatie, gebruik van CO2 om nieuwe producten te maken, duurzame biomassa als grondstof zal de vervuiling sterk terugbrengen. Daarnaast zullen we grondstoffen en materialen beter hergebruiken en recycleren. Investeren in de nieuwe economie zodat België koploper wordt en de industrie snel inzet op hernieuwbare energie en innoveert. Maar ook consumptie speelt hier een belangrijke rol. Het duurzaam en circulair gebruik van materialen is goed klimaatbeleid.

Kiezen voor het klimaat: een positieve keuze

GOED VOOR BELGIË

Het is zelfs een unieke kans voor België. We kunnen van ons kleine land een pionier maken en nu de vaardigheden en oplossingen ontwikkelen die morgen nodig zijn in de rest van de wereld. We zullen niet meer afhankelijk zijn van het buitenland voor fossiele brandstoffen en dat geld kunnen gebruiken om onze eigen economie uit te bouwen. Investeren in het klimaat is economisch een slimme keuze: het brengt meer duurzame economische activiteit en meer jobs.

Tegen 2030 komen er 80,000 extra jobs bij voor het renoveren van gebouwen, slimme energienetten, innovatie in de industrie …

De miljarden die we nu besteden aan fossiele brandstoffen uit oliestaten, blijven hier. Dat geeft onze eigen economie een boost.

Ondernemingen die inzetten op de markten van de toekomst, zoals de aanleg van windparken op zee, zien hun orderboekjes snel vol lopen.

GOED VOOR HET WELZIJN

Schone lucht: Door eerst steenkool en stookolie uit te faseren in gebouwenverwarming en diesel bij wagens is er nu al een verbetering van de luchtkwaliteit. Op termijn gaan we naar zuivere lucht omdat bijna alle verbranding van olie en gas ophoudt. Dit zal onze gezondheid ten goede komen en leiden tot een besparing in de ziektekosten.

Meer natuur en bossen, ook in de stad: Meer groen helpt om de lucht te zuiveren, water te bufferen of te koelen. Natuur en water in de leefomgeving is goed voor mens en milieu.

Gezonder leven: Door ruimte te maken voor fietsers en wandelaars zullen we meer bewegen, met een betere gezondheid tot gevolg.

Aangename leefomgeving: Fietsers en stille elektrische voertuigen  vervangen benzine- en dieselwagens in onze steden en gemeenten. Nette en stillere straten met schone lucht maken de leefomgeving aangenaam.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.