Onze bondgenoten op de weg naar netto nuluitstoot tegen 2050

2019-05-29

Zoals het rapport van het IPCC van oktober 2018 aantoonde, is het behalen van een netto nuluitstoot tegen 2050 mogelijk, ook in België  (zoals ook werd aangetoont in het recente rapport van een groep onafhankelijke experten), op voorwaarde dat men heel snel een ambitieuze klimaatpolitiek in uitvoering brengt. In dit artikel onderzoeken we enkele middelen die kunnen helpen om er te geraken.

De natuur, een fantastische bondgenoot

Heel verschillende en gevarieerde oplossingen worden overwogen om ons klimaat te redden,  zoals hernieuwbare energie en nieuwe technologieën. Hierbij verliezen we vaak een heel krachtig (en goedkoop) hulpmiddel uit het oog: de natuur!  Kennen jullie hun superkrachten? Hieronder enkele ervan:

-    Bossen, weilanden, moerassen, zoutpannen en kustgebieden, zoveel natuurlijke manieren om broeikasgassen te absorberen. Volgens een onderzoek dat werd beschreven in Proceedings of the National Academy of Sciences, kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 11,3 miljard ton per jaar van nu tot 2030, als we de vernietiging van bossen en natuurgebieden stopzetten. 37 % van de reducties in uitstoot zouden kunnen gerealiseerd worden op een natuurlijke manier.

-    Natuurlijke rijkdommen kunnen ons beschermen tegen extreme weerfenomenen, zoals uitzonderlijke zware regenval of extreme droogtes, die verwacht worden te gaan toenemen in de volgende jaren. Ze kunnen water absorberen en stockeren zolang het nodig is, en het later weer af te geven. Vandaar dat duinen de voorkeur krijgen boven dijken.  

-    Groene gevels, bomen en waterbronnen helpen de temperatuur gematigd te houden in de buurten waar ze zich bevinden.

Een snelle en aanzienlijke reductie van onze uitstoot, een noodzaak

Om de klimaatneutraliteit te bekomen worden er verschillende hulpmiddelen aangewend. Enkele daarvan hebben als doel om de uitstoot van broeikasgassen in één plek te compenseren door eenzelfde uitstoot elders uit de lucht te halen. Zo zijn de systemen in handel van emissierechten ontstaan.  Voorzichtigheid is geboden voor verschillende redenen:

  • Als ze op internationale schaal worden gebruikt dan kunnen deze systemen een negatief effect hebben op gemeenschappen en ecosystemen in ontwikkelingslanden, vooral in het zuiden.
  • Wiskundig klopt de redenering wel, maar de experten van het IPCC geven zelf toe nog niet over alle kennis te beschikken inzake de koolstofcyclus en het capteren van de uitstoot, wat toch een onzekerheid met zich meebrengt.   Dus, een foute berekening zou irreversibele verliezen met zich kunnen meebrengen voor onze planeet, en dan vooral op gebied van biodiversiteit.

Om die redenen zijn sommige staten, zoals het Verenigd Koninkrijk, van plan om verder te gaan om de binnenlandse nul-uitstoot tegen 2050 te bereiken, zonder compensatie toe te laten buiten de Europese grenzen.

Gezien de complexiteit van de uitdagingen en om een te hoge opwarming te vermijden, blijft het inzetten in een aanzienlijke en snelle vermindering in uitstoot in elk geval cruciaal en belangrijk. Dit is ook wat het Belgisch federaal parlement onlangs heeft gevraagd aan de regering.   

Bron :

https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuur-een-krachtig-antwoord-op-het-klimaatvraagstuk-20190321

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.