Goed nieuw over brandstoffen

2019-05-29

Vandaag delen we goed nieuws met jullie.  Wisten jullie dat de Europese Commissie recent beslist heeft om zijn duurzaamheidscriteria te herzien, met tot doel het gebruik van biobrandstoffen gemaakt van palmolie niet meer te stimuleren? En waarom is dat goed nieuws voor ons klimaat?

Palmolie in ons voedsel maar ook in onze auto’s

Niet veel mensen weten dat, maar als we brandstof tanken aan de pomp dan gaat er heel vaak ook palmolie in onze tank. Op dit moment wordt meer dan 50% van de geïmporteerde palmolie in Europa gebruikt om biobrandstof te produceren voor voertuigen en het gebruik is al sinds 2008 op een constante wijze aan het stijgen.

Palmolie en de opwarming van het klimaat

Waarom is het problematisch voor onze planeet te rijden met brandstof op basis van palmolie?

-    De kweek van palmen die palmolie produceren gebeurt in zones waar zich normaal gezien tropische wouden bevinden, en die spelen een essentiële rol in de regulatie van ons klimaat omdat ze grote hoeveelheden koolstof absorberen en stockeren op een natuurlijke manier.  Om plaats te maken voor dergelijke grootschalige teelten is ontbossing onontkoombaar, wat dan ook een onmiddellijke impact heeft op de capaciteit van deze zones om ons klimaat te reguleren.  

-  Om aan de toenemende vraag van palmolie te voldoen moeten meer en meer gronden worden vrijgemaakt voor de kweek van de palmen, wat negatieve gevolgen heeft op de bevolkingen die van de bossen leven, en op de boeren die deze gronden bewerken om aan de noden van hun gemeenschap te voldoen. Men heeft gevallen geobserveerd van roof van land, water en biodiversiteit, zaken waarvan de lokale bevolking afhangen, wat de voedselzekerheid in deze regio's ondermijnt.

-  Bij het verbranden van de palmen na de oogst komen reusachtige hoeveelheden CO2 in de atmosfeer terecht.

-   Het verdwijnen van tropische regenwouden heeft ook een impact op de biodiversiteit omdat ze een belangrijke habitat zijn van bepaalde soorten die met uitsterven bedreigd zijn.  

-  Er bestaan verschillende soorten brandstoffen die geproduceerd worden met plantaardige oliën zoals palmolie. Intuïtief zouden we kunnen denken dat biobrandstoffen veel minder vervuilend zijn dan traditionele brandstoffen. Maar in de realiteit is de koolstofvoetafdruk van biobrandstoffen op basis van palmolie drie keer zo groot als die van diesel.

De EU herziet haar criteria

Daarom heeft de Europese Commissie in maart jongstleden beslist haar richtlijnen omtrent hernieuwbare energie te herzien: het aandeel van biobrandstoffen op basis van palmolie dat wordt gebruikt in de EU, moet geleidelijk dalen tot een volledige stopzetting tegen 31 december 2030.

Voor meer informatie : https://www.transportenvironment.org/what-we-do/biofuels/why-palm-oil-biodiesel-bad

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.