Van de zee naar het land

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen en inzetten op goedkope en schone energie van bij ons. Windenergie op zee bijvoorbeeld. Die windturbines moeten dan natuurlijk ook op het elektriciteitsnet op land worden aangesloten. Daar zal het nieuwe project Ventilus mee voor zorgen. 

 

Infrastructuur van de toekomst

Ventilus is de naam van een nieuw groots hoogspanningsproject dat Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, voorstelde. Elia is verantwoordelijk voor het bouwen van infrastructuur die het mogelijk maakt onze energiedoelstellingen te halen. Ventilus is daar een mooi voorbeeld van. 

 

Ventilus: van de zee tot bij je thuis

Het zal het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen klaarmaken voor de komst van nieuwe windmolens op zee. Er wordt ook een link voorzien met het Stevin-tracé, waardoor ons net robuuster wordt. Bovendien zou Ventilus op termijn ook een tweede verbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken, naast Nemo Link dat begin dit jaar werd opgestart. 

(Bron: vrt.be)

Volgende stappen

Het project vertegenwoordigt een investering van een half miljard euro. Eerst moeten nog heel wat procedures worden doorlopen. Elia verwacht de werken ten vroegste eind 2022 te kunnen starten en in 2025 klaar zijn.

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.