Enquête klimaatmaatregelen

2019-05-17

Tussen 8 en 13 mei voerden onderzoeksbureau Burat en prof. Gino Verleye van de Universiteit Gent, in samenwerking met Dynata dat voor de datacollectie instond, een representatief onderzoek in opdracht van Sign for my Future. Ze bevroegen een representatieve sample van 2015 Belgen over mogelijke klimaatmaatregelen inzake energie, landbouw, industrie, mobiliteit, wonen en de rol van de overheid. 

Governance

 

54% van de Belgen vindt dat de politiek een bindende klimaatwet moet maken. Dezelfde vraag werd in een andere enquête van maart 2019 door 52% van de Belgen positief beantwoord. Ook voor de vraag of de politiek zich moet laten adviseren en controleren door wetenschappers om het effect van de maatregelen op te volgen, liggen de resultaten van deze enquête in lijn met die van maart: 73% is hiermee akkoord (maart: 70%).

 

64% vindt dat er één klimaatminister met volledige bevoegdheid moet komen in plaats van de huidige vier ministers. 1 op 2 Belgen vindt bovendien dat de bevoegdheden klimaat en energie bij dezelfde minister moeten worden ondergebracht.

De Belg is bereid te investeren in het klimaat

 

66% van de Belgen vindt dat de overheid een grootschalig investeringsplan moet ontwikkelen en invoeren waardoor burgers en bedrijven effectieve klimaatoplossingen kunnen doorvoeren. Ter vergelijking: toen in maart 2019 dezelfde vraag werd gesteld, was 64% van de Belgen het hiermee eens, wat wijst op de stabiliteit van het antwoord. 

 

Bij de vraag wie moet investeren in de overgang naar een klimaatneutrale samenleving wordt vooral gekeken naar de overheid en de bedrijven. Tegelijk is 72% bereid hier een steentje aan bij te dragen en 58% is ook bereid om hier jaarlijks voor te betalen. 

 

Opvallend: meer dan 60% zou investeren in groene obligaties met een rendement van 3% over 5 jaar. Als het rendement 5% over 5 jaar bedraagt, loopt dit cijfer zelfs op tot 68%.

 

63% van de Belgen is bereid te investeren in klimaatoplossingen (isolatie, warmtepompen enz.) die hij kan terugverdienen, 17% ook in klimaatoplossingen die netto per jaar iets kosten.

De Belg is vragende partij voor een slimmere fiscaliteit

 

61% van de Belgen vindt dat de overheid een taxshift die het klimaat ten goede komt, moet doorvoeren zonder de totale belastingdruk te verhogen, bijvoorbeeld door vervuiling zwaarder te belasten en arbeid minder.

 

67% van de Belgen vindt dat de overheid klimaatvriendelijke producten lager en klimaatonvriendelijke producten hoger moet belastenen 67% vindt dat de overheid producten die worden ingevoerd vanuit vervuilende buitenlandse fabrieken/landen zwaarder moet belasten.

De Belg wil wel dat er een fair fiscaal beleid wordt gevoerd. Zo vindt 74% dat de overheid ervoor moet zorgen dat de grootste vervuilers in de industrie ten opzichte van de huishoudens en de kmo’s een eerlijke bijdrage moeten leveren aan de klimaattransitie.

 

Op het vlak van wonen is 71% van de Belgen te vinden voor een klimaatbonus in plaats van een woonbonus zodat burgers fiscaal of financieel worden aangemoedigd om grondige energierenovaties te doen. 

 

Op het vlak van mobiliteit blijkt dat 44% vindt dat de overheid slim rekeningrijden moet invoeren, waarbij ze niet het voertuigbezit belast maar wel het gebruik al naargelang het uur, de plek en de vervuiling van het voertuig. Slechts 22% is het daar niet mee eens.

 

Wanneer er eerst is geïnvesteerd in veilig, snel en stipt openbaar vervoer, mag de overheid voor 37% van de Belgen een systeem invoeren waarbij de autorijder wordt belast als hij ondanks het alternatief toch kiest voor de auto. 27% is tegen, 36% heeft geen mening. 

 

Duurzame mobiliteit

 

69% van de Belgen vindt dat de overheid haar investeringen in het openbaar vervoer moet verdubbelen en die middelen moet inzetten voor een betere, stiptere en kwalitatievere dienstverlening. Evenveel Belgen vinden ook dat alle bussen en trams tegen 2030 in een stedelijke omgeving ofwel in eigen bedding ofwel in een autoluwe zone moeten rijden. 

De meerderheid van de Belgen vindt ook dat er meer fietssnelwegen moeten komen (63%) en 65% vindt dat alle fietspaden van de weg moeten afgescheiden zijn tegen 2030. 

 

46% van de Belgen vindt het logisch dat we kerosinetaks betalen als we het vliegtuig nemen, 24% vindt dat niet. Tegelijk is 73% van de Belgen het ermee eens dat het treinaanbod in Europa binnen een straal van 500 kilometer goedkoper moet zijn dan het vliegtuig. 

 

Ruimte 

 

73% van de Belgen vindt dat de overheid onmiddellijk alle natuurlijke opslag voor CO2in België moet beschermen (bossen, moerassen, permanente graslanden). Slechts 5% is het hier niet mee eens. 74% vindt ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat de bestaande open ruimte behouden blijft. Slechts 4% van de Belgen is het daar niet mee eens. 

 

Energie

 

Heel wat Belgen vinden ook dat de overheid het voor burgers gemakkelijker moet maken om mede-eigenaar te worden van een zonnepanelenpark of windmolenpark (63%), dat ze renteloze leningen voor klimaatvriendelijke investeringen moet mogelijk maken (70%) en 72% vindt ook dat de overheid de burgers de mogelijkheid moet geven voordelig zonnepanelen of warmtepompen te kopen of te huren. 

Wat kernenergie betreft, blijkt de Belgische bevolking minder uitgesproken. 27% wil inzetten op nieuwe kerncentrales, 33% wil dat niet, en 39% weet het niet. 44% van de Belgen vindt dat de overheid de jongste kerncentrales moet openhouden, 38% weet het niet en 18% is tegen. Tegelijk vindt 31% dat de kerncentrales moeten worden gesloten zoals gepland, 28% is het daar niet mee eens en 41% is het er eens, noch oneens mee. 

Je kan hier de volledige enquête en alle resultaten downloaden.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.