To change everything, it really does take everyone

De campagne Sign for my Future ging 5 februari van start. Zoals bij elke grote maatschappelijke campagne zijn de reacties verdeeld. Sommigen mensen reageren enthousiast, terwijl anderen zich nog enkele vragen stellen over de ins en outs. Dat is heel normaal.

Sign for my Future is gestart als een burgerinitiatief. Van bezorgde ouders, uit verschillende hoeken van de samenleving. Met één doel: een breed draagvlak creëren voor een ambitieus klimaatbeleid. En daarvoor moeten de politici van zeer, zeer veel Belgen een mandaat krijgen, of ze gaan niet aan de slag. Deze burgers hebben gedurende 2 jaar organisaties aangesproken om ook hun stem te laten horen. Om hun klanten, hun medewerkers, hun leden aan te spreken en op die manier zoveel mogelijk verschillende Belgen te overtuigen van de nood aan een klimaatbeleid dat het akkoord van Parijs respecteert. Een team van burgers die zich persoonlijk betrokken voelde, sloot zich aan bij  het initiatief: academici, leden van milieu-ngo's, experts uit de reclamewereld, bedrijfsnetwerken en de media,... Zo is Sign for my Future uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit in België. We roepen iedereen op om te tekenen. Ongeacht hun politieke kleur, ongeacht hun beroep …

Belangrijk om te weten: we hebben geen exclusiviteit voor partners. We hebben geen politieke kleur, we hebben geen commerciële belangen. Bedrijven en verenigingen die tekenen op Sign for my Future en die zelf hun medewerkers of leden mobiliseren, hebben geen impact op de inhoud van de campagne. Ze tekenen zonder voorwaarden of tegenprestaties van Sign for my Future.  De stuurgroep - de mensen die er van het eerste uur bij waren - bepaalden de inhoud van de campagne al in 2017. Het programma met de drie eisen werd samen met klimaatexperten ontwikkeld. Het doel: een ambitieus klimaatbeleid dat een sociaal rechtvaardige en realiseerbare transitie mogelijk maakt.

De bedrijfsleiders die tekenen op Sign for my Future hebben hetzelfde doel: ook zij vragen een klimaatwet,  een investeringsplan en een onafhankelijke controle van het beleid. Dit geeft alleen maar aan hoe dringend onze vragen zijn.

Dit wil niet zeggen dat hun onderneming vandaag al alles doet wat nodig is om het klimaatverdrag van Parijs te realiseren. De steun van bedrijven of organisaties betekent niet dat deze actoren een voorbeeldfunctie vervullen en er nu alles aan doen om de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden te beperken. Dat is een realiteit die de campagne niet wilt verbergen. Wat de bedrijfsleiders wel aangeven is de intentie om mee te bouwen aan een klimaatneutraal België voor 2050 en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Sign for my Future wil daarmee niet de prestaties van deze organisaties en bedrijven belichten. Wel tonen bedrijfsleiders persoonlijk hun bereidwilligheid om mee hun schouders te zetten onder een ambitieus klimaatbeleid.  Wanneer we naar een klimaatneutraal België willen evolueren, dan gaan we iedereen nodig hebben. Ook diegene vandaag nog niet klimaatneutraal zijn.

Sign for my Future is heel duidelijk: het bereiken van onze doelstellingen vereist inspanningen van zowel burgers als middenveldorganisaties én bedrijven. De transitie naar een koolstofarme wereld zal verschillende aspecten van onze manier van leven veranderen. Zo ook onze manier van ondernemen.

Laten we de rangen sluiten en samen pleiten voor een klimaatvriendelijke maatschappij en een duurzame toekomst. Duurzaam voor onze planeet en voor alle Belgen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.