België klimaatneutraal in 2050? Ja, zeggen alle politieke partijen!

2019-05-17

Op 16 mei overhandigden we de vraag van 267.617 Belgen voor een krachtig klimaatbeleid aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen tijdens het slotevenement van Sign for my Future.

Eerst presenteerde Tomas Wyns van VUB een roadmap richting klimaatneutraliteit in 2050. Dat is het resultaat van het werk van veertien academici. Je kan het verslag hier downloaden (Engels) of de samenvatting (Nederlands) hier. Daarna vertelde de Nederlander Bernard Wientjes hoe ze in Nederland hebben gewerkt aan een klimaatakkoord en over de klimaattafels. Dan was het tijd voor ‘le moment suprême’: de overhandiging van onze petitie.

Tijd voor het debat. De volgende politici namen deel: Bruno Tobback (sp.a), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Kristof Calvo (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Koen Van den Heuvel (CD&V), Jos D'Haese (PVDA), Karine Lalieux (PS), Jean-Luc Crucke (MR), Philippe Henry (Ecolo), Céline Frémault (cdH) en Jonathan De Lathouwer (Défi). We vroegen hen een rode (niet akkoord) of groene (akkoord) kaart omhoog te steken om te weten of ze het eens waren met de volgende stellingen:

  • Mijn partij wil België klimaatneutraal in 2050.
  • Ze wil dat doel verankeren in wetten en decreten en er op Europees niveau voor ijveren. - Ze is bereid om in de komende legislatuur maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.
  • Mijn partij zal het klimaat- en energieplan 2030 uitvoeren en daarnaast een doorgerekend klimaat- en energieplan op tafel leggen om de doelen voor 2050 te halen. We willen dit koppelen aan concrete maatregelen, een financieringsplan én een investeringsplan.
  • Mijn partij wil die maatregelen uitwerken en doorvoeren in samenwerking met de burgers, het middenveld, de bedrijven en de academische wereld. We gaan bottom-up te werk en zoeken draagvlak.
  • De Nederlandse klimaattafels zijn een voorbeeld van hoe we te werk kunnen gaan.

ALLE aanwezige partijen waren het hierover eens! Hopelijk vertaalt zich dat in een ijzersterk regeerakkoord en een krachtig klimaatbeleid. Tot slot nog een paar quotes:

“We zijn sterker met een klimaatwet dan zonder klimaatwet”

“ De volgende regering zal met een klimaatbegroting aan de slag moeten.”

“Ik zou graag hebben dat de rest van de verkiezingsdebatten even positief verlopen als het deze.”

“Er moeten een sterke klimaatminister en een klimaattoets komen.”

“Er moeten klimaattafels zoals in Nederland komen.”

“Het draagvlak is er. Stop te doen alsof de politici allemaal verlichte zielen en voortrekkers zijn en dat het de bevolking is die achterloopt. De bevolking loopt voor en wij moeten beginnen volgen.”

“We moeten tonen dat het ons menens is. De groene kaartjes moeten na de verkiezingen werkelijkheid worden. We moeten het gewoon doen.”

“Het klimaatbeleid kan de maïzena zijn van een nieuw politiek project.”

Er was met andere woorden veel eensgezindheid. Het klimaat zal volgens de aanwezige politici een breekpunt bij de volgende regeringsonderhandelingen zijn. We nodigen je uit om het debat zeker te herbekijken op onze Facebookpagina.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.