Hoe overtuig ik vrienden en familie te tekenen op Sign for my Future?

Tekende jij al op Sign for my Future voor onze toekomst? Fantastisch! Maar heb je ook jouw familie en vrienden al kunnen overtuigen hun stem te laten horen voor een veilig en gezond klimaat? Hieronder drie tips en enkele feiten om hen over de streep te trekken om te tekenen voor een krachtig en ambitieus klimaatbeleid.

1.     Laat op sociale media van je horen! Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, … Het maakt niet uit, zolang je maar aan zoveel mogelijk vrienden en familie laat zien dat jij tekent voor de toekomst. Overtuig je Facebookvrienden door jouw handtekening te delen en een badge toe te voegen aan je profielfoto, zodat zij elke dag herinnerd worden dat jij achter een ambitieus klimaatbeleid staat. Krijg ook je volgers op Instagram en Twitter mee aan boord door een leuke foto te delen met de hashtag #signformyfuture. Ga je graag nog een stapje verder? Neem dan een video op waarin je uitlegt waarom jij tekent op Sign For My Future.  

2.     Organiseer met het volgende familiefeest of de verjaardag van je beste vriend of vriendin een actie om handtekeningen te verzamelen. Vertel hen waarom jij onze politici een krachtig signaal wil sturen en achter een ambitieus klimaatbeleid staat.

3.     Hang de Sign for my Future affiche aan je raam. Zo laat je niet enkel je vrienden en familie zien dat ze moeten tekenen, maar je hele buurt. Je kan de poster afdrukken op www.signformyfuture.be om zo iedereen er aan te herinneren dat we NU actie moeten ondernemen.

De boodschap is simpel: laat op zoveel mogelijk manieren van je horen om zo iedereen te overtuigen. Ga ook zeker het debat aan met die koppige vriend, die zegt dat ‘het toch al te laat is.’ Hieronder vind je enkele feiten waarmee jij lastige tegenargumenten meteen van tafel veegt.

1.     Het is echt nog niet te laat. Maar als we de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden willen houden en blijven streven naar 1,5 graad, moeten we nu actie ondernemen. Onder andere Zweden, Nederland en Californië, Noorwegen ... bewijzen dat het nog kan. Deze landen hebben een beleid dat rekening houdt met de klimaatdoelstellingen, waardoor wij ons kunnen laten inspireren!  

2.      Economisch is het de juiste keuze . De transitie naar een klimaatneutraal land vergt minstens 4 miljard euro per jaar investeringen extra, maar deze zullen zichzelf terugbetalen door lagere uitgaven aan fossiele brandstoffen.  Bovendien zou de kostprijs van niets doen tot 7 keer duurder uitdraaien door de hoge kosten van de klimaatopwarming. Denk maar aan schade door stormen, overstromingen en extreme droogte, het bouwen van dijken …

3.    Als klein land hebben wij ook onze verantwoordelijkheid. Iedereen moet natuurlijk zijn steentje bijdragen als we onze planeet willen redden.  Bovendien staat België in de top 40 van de landen die het meest CO2 uitstoten! We moeten dus zeker actie ondernemen. Daarnaast is de investering in het klimaat ook een slimme keuze op maatschappelijk en economisch vlak. Denk maar aan bijvoorbeeld al de nieuwe jobs die het zal creëren of de betere luchtkwaliteit die het met zich mee zal brengen.

4.    Het gaat  over anders en beter. Te vaak wordt er gedacht dat klimaatbeleid gaat over alles opgeven en pijnlijke maatregelen. Voor de meeste sectoren zijn er echter aantrekkelijke alternatieven. De technologie bestaat om ons transport, de verwarming van onze gebouwen,  en onze elektriciteitsproductie vrij te maken van fossiele brandstoffen. Deze moet breder worden uitgerold en betaalbaar worden gemaakt. En daarvoor hebben we de overheid nodig.

5.  Klimaatbeleid zal onze leefomgeving beter maken. Water en bomen in de stad, zuivere lucht, minder zwerfvuil en geluidsoverlast en een sterke, lokale economie zijn enkele van de effecten van klimaatbeleid. Zelfs als de dreiging van de klimaatverandering niet zou spelen, verkiezen veel mensen deze maatschappelijke vooruitgang.

Laten we allemaal onze strafste argumenten boven halen en met onze sterkste overtuigingskracht iedereen mee aan boord krijgen om te tekenen op Sign for my Future, zodat onze kinderen kunnen opgroeien in een veilig en gezond klimaat. Want we zijn het aan hen verschuldigd.

Kom zelf in actie om handtekeningen te verzamelen. Overtuig je ouders, grootouders, collega’s, je klanten of de mama’s en papa’s aan de schoolpoort om ook te tekenen voor onze toekomst.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.