Blijf up-to-date

Goed nieuw over brandstoffen

Vandaag delen we goed nieuws met jullie.  Wisten jullie dat de Europese Commissie recent beslist heeft om zijn duurzaamheidscriteria te herzien, met tot doel het gebruik van biobrandstoffen gemaakt van palmolie niet meer te stimuleren? En waarom is dat goed nieuws voor ons klimaat?

Onze bondgenoten op de weg naar netto nuluitstoot tegen 2050

Zoals het rapport van het IPCC van oktober 2018 aantoonde, is het behalen van een netto nuluitstoot tegen 2050 mogelijk, ook in België  (zoals ook werd aangetoont in het recente rapport van een groep onafhankelijke experten), op voorwaarde dat men heel snel een ambitieuze klimaatpolitiek in uitvoering brengt. In dit artikel onderzoeken we enkele middelen die kunnen helpen om er te geraken.

Nood aan inspiratie?

Op 16 mei 2019 overhandigde Sign for my Future onze politici de vraag van 267.617 Belgen voor een krachtig klimaatbeleid! Samen met onze jullie wachten we natuurlijk vol spanning op de verschillende regeerakkoorden. Die zullen we onder de loep nemen en onze ondertekenaars laten weten of het regeerakkoord voldoet aan onze drie eisen. Vraag je je in tussentijd misschien af wat jij zelf kan doen om te blijven investeren in het behoud van onze planeet. Dan is dit artikel iets voor jou!

Sign for my Future overhandigt politici een niet te miskennen mandaat voor een krachtig klimaatbeleid

Op 16 mei 2019 overhandigde Sign for my Future 267.617 mandaten van burgers aan de politici om vanaf de volgende regeerperiode werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. De 400 ambassadeurs van Sign for my Future - academici, bedrijfsleiders, voorzitters van middenveldorganisaties - roepen op om na de verkiezingen werk te maken van een langetermijnbeleids- en investeringsplan en steken de hand uit naar de politici om samen aan de slag te gaan. Een onafhankelijke expertengroep presenteerde een roadmap met concrete maatregelen om België klimaatneutraal te maken tegen 2050. Uit een representatieve enquête blijkt dat de Belgen zich achter heel wat van deze maatregelen scharen. “Hiermee is bewezen dat er een groot draagvlak is voor een krachtig beleid op lange termijn. Nu is het aan de politici om staatsmanschap te tonen”, besluiten de initiatiefnemers.

België klimaatneutraal in 2050? Ja, zeggen alle politieke partijen!
Enquête klimaatmaatregelen

Tussen 8 en 13 mei voerden onderzoeksbureau Burat en prof. Gino Verleye van de Universiteit Gent, in samenwerking met Dynata dat voor de datacollectie instond, een representatief onderzoek in opdracht van Sign for my Future. Ze bevroegen een representatieve sample van 2015 Belgen over mogelijke klimaatmaatregelen inzake energie, landbouw, industrie, mobiliteit, wonen en de rol van de overheid. 

Open brief van de ambassadeurs van Sign for my Future

Op 16 mei 2019, de dag waarop de vraag van 270.000 Belgen voor een krachtig klimaatbeleid wordt overhandigd aan de politici, publiceren meer dan 180 ambassadeurs van Sign for my Future een open brief aan de politici. Hun oproep aan de politici? Dat ze de overgang richting een klimaatneutraal België inzetten en een akkoord over de partijgrenzen heen maken. Ze reiken hen ook de hand om hier samen met hen werk van te maken. Maar lees vooral zelf de brief ...

Meerderheid van de kiezers van CD&V, Open VLD en MR voorstander van klimaatwet

Uit representatief onderzoek bij ruim 2000 Belgen blijkt dat een meerderheid van de mensen die bij de vorige federale verkiezingen stemden voor CD&V, MR en Open VLD vindt dat de politiek een bindende klimaatwet moet indienen en goedkeuren. Bij mensen die voor N-VA stemden, is 45% voor en 17% tegen. 

Sign for my Future roept politici op te stemmen voor grondwetswijziging

Burgerinitiatief Sign for my Future roept de politici op deze week staatsmanschap te tonen en de deur niet te sluiten voor een grondwetswijziging. “Een kleine wijziging aan de grondwet houdt de deur open voor een bijzondere klimaatwet mét klimaatdoelstellingen. Dit is een moment voor leiderschap en langetermijndenken”, aldus de initiatiefnemers.

Belg staat achter de klimaatwet

Meer dan de helft van de Belgen vindt dat er een bindende klimaatwet moet komen. Daarnaast zal het klimaatprobleem bij 45% van de Belgen invloed hebben op het stemgedrag en wil 73% van de Belgen weten wat de klimaatoplossingen zullen kosten. Zo blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 Belgen.

De gevolgen van klimaatverandering op migratiestromen naar België

We horen het tegenwoordig steeds vaker in het nieuws: klimaatverandering heeft een invloed op migratie. Maar wat is nu precies het verband tussen deze twee fenomenen en welke gevolgen heeft dit voor ons hier in België?

Californië toont de weg naar Parijs

Tegen 2045 wil de staat Californië, de vijfde grootste economie ter wereld,  koolstofneutraal zijn. Daarvoor keurde de staat al verschillende wetten goed. Ze ontwikkelen hiervoor een kader dat de weg naar koolstofneutraliteit uittekent en dat de geboekte vooruitgang in kaart kan brengen.

Hoe minder opwarming, hoe beter

Vrijwel alle landen zijn er economisch gezien bij gebaat om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Het zal ons zo’n 30 biljoen dollar aan schade besparen. Maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, kosten de komende 30 jaar 500 miljard dollar aan jaarlijkse investeringen. Tot 100 keer minder dus. Zo blijkt uit onderzoek dat in Nature werd gepubliceerd.

Hoe overtuig ik vrienden en familie te tekenen op Sign for my Future?

Tekende jij al op Sign for my Future voor onze toekomst? Fantastisch! Maar heb je ook jouw familie en vrienden al kunnen overtuigen hun stem te laten horen voor een veilig en gezond klimaat? Hieronder drie tips en enkele feiten om hen over de streep te trekken om te tekenen voor een krachtig en ambitieus klimaatbeleid.

Wat je absoluut moet weten over België bij 2 graden opwarming

Vraag jij je soms ook af hoe de klimaatverandering zich nu al laat voelen? Om een concreet antwoord te bieden op al die vragen ontwikkelde de Vlaamse Milieumaatschappij het Klimaatportaal!

Hoe praat je met je vrienden en familie over de klimaatopwarming?

Klaar om anderen te overtuigen om te tekenen voor Sign for my future? Top! Met deze tips helpen we je op weg.

Ondernemingen kiezen voor daadkrachtig klimaatbeleid

Al meer dan 500 grote ondernemingen onderschrijven de klimaatdoelen die de wetenschap naar voren schuift. In ons land onderschreven onder andere AB INBEV, bpost en Proximus zulke ‘science-based targets’. Bedrijven bevorderen op die manier de innovatie, lopen voor op toekomstig overheidsbeleid en versterken het concurrentievermogen.

Een sociaal rechtvaardige transitie: ja, dat kan

Sign for my Future pleit voor een duurzame toekomst. Duurzaam voor onze planeet, en duurzaam voor alle Belgen. Daarom is het belangrijk dat de beleidsmakers een investeringsplan ontwikkelen waar we allemaal van beter worden.

Energiezuinige huizen zijn meer waard

Een energiezuinig huis is slim. Op korte termijn omdat je minder voor je energie betaalt en het aangenamer wonen is. Op lange termijn omdat je de woning voor meer geld kan verkopen. En het is goed voor het klimaat want vandaag zijn onze gebouwen verantwoordelijk voor een vijfde van onze CO2-uitstoot.

Zen naar het werk

Komt jouw collega op maandagmorgen ook altijd irritant goedgezind het werk binnengestapt? De kans is groot dat hij met de fiets kwam. Canadees onderzoek heeft aangetoond dat fietsen naar je werk voor minder stress en een beter humeur zorgt.

6 op 10 mensen fietst in Kopenhagen naar het werk of school

Fietsen in Kopenhagen is een goedkope, snelle en comfortabele manier om je te verplaatsen. Het maakt de stad niet alleen leefbaarder en gezonder maar overstappen van de auto op de fiets levert de maatschappij ook geld op: per extra gefietste kilometer € 0,16 euro, aldus de Stad Kopenhagen. Dat lijkt niet veel maar als je weet dat 6 op de 10 Kopenhagers dagelijks fietsen, loopt dat voordeel razendsnel op.

Warmtenet in Roeselare

In Kopenhagen verwarmt bijna iedereen zich met warmtenetten. Maar hoe staat het in België? Hier zijn er nog maar enkele warmtenetten. Toch zetten enkele pioniers moedig door, zoals in Roeselare.

Ceci n'est pas un hamburger

(Teveel) vlees eten is niet goed voor het klimaat. De vleesconsumptie in België blijft dalen, dus da’s goed nieuws. Maar af en toe heb je gewoon zin in een goede, vettige burger, toch? Hallo, Beyond Burger, de hamburger uit de States die niet te onderscheiden is van ‘the real thing’. Maar dan zonder vlees.

Zoef 's door de stad

In alle grote steden maken e-steps hun opwachting. Ook in België zijn al verschillende aanbieders actief. Hoe het werkt? Je opent de app, zoekt een beschikbare step, ontgrendelt hem door een QR-code te scannen en je bent weg. Je kunt hem ook gewoon op bestemming achterlaten want de steps werken volgens het ‘free floating’-principe. Dat wil zeggen dat je hem mag parkeren waar je wilt. Ideaal dus voor korte afstanden in de stad.

Een NOM-woning: da’s besparen en vooral comfortabel wonen

In Nederland wonen al enkele mensen in een NOM-woning. NOM staat voor Nul Op de Meter. Sarbine Blauw is al helemaal fan!

Nederland zet in op offshore windparken

In Nederland zet men net zoals bij ons massaal in op grote windparken op zee om de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen te realiseren. De energietransitie brengt naast uitdagingen tal van mogelijkheden met zich mee.

Niet zo gek, die Zweden

Zweden speelt een actieve rol in de strijd tegen de wereldwijde klimaatopwarming. Meer dan de helft van de energievoorziening komt al van hernieuwbare bronnen en het land heeft verregaande wetten om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen.

Wat denkt de Belg over het klimaat?

Van vrijdag 8 maart tot en met woensdag 13 maart 2019 voerde onderzoeksbureau Burat in samenwerking met prof. Gino Verleye van de Universiteit Gent en bureau Dynata een onderzoek om te weten te komen wat de Belg vindt van het klimaat en het hoe en wat van klimaatbeleid. Ontdek de resultaten. 

Origin Story of Sign for my Future

Sign for my Future is een burgerinitiatief uitgegroeid tot een brede coalitie van jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die willen dat onze volgende regeringen eindelijk werk maken van een ambitieus klimaatbeleid en een goede toekomst voor de kinderen.

Maar wie staat er aan de wieg van het initiatief en hoe groeide Sign for my Future uit tot de breedste coalitie ooit gezien in België?

Zeespiegelstijging bedreigt lage landen

Nederland staat bekend als het land van dijken en polders. Maar als de zeespiegel té veel en té snel stijgt, komen onze noorderburen zwaar in de problemen. Mogelijk zelfs zo erg dat sommige delen van Nederland verloren gaan. De oorzaak: het toenemend verlies aan ijs op Groenland en Antarctica.

To change everything, it really does take everyone

De campagne Sign for my Future ging 5 februari van start. Zoals bij elke grote maatschappelijke campagne zijn de reacties verdeeld. Sommigen mensen reageren enthousiast, terwijl anderen zich nog enkele vragen stellen over de ins en outs. Dat is heel normaal.

Van de zee naar het land

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen en inzetten op goedkope en schone energie van bij ons. Windenergie op zee bijvoorbeeld. Die windturbines moeten dan natuurlijk ook op het elektriciteitsnet op land worden aangesloten. Daar zal het nieuwe project Ventilus mee voor zorgen. 

 

De verdeling van de “lusten” van een klimaatvriendelijke wereld

De transitie naar een klimaatvriendelijke maatschappij en economie is niet enkel een verhaal van lasten. Daarnaast gaat het zelfs niet alleen over het voorkomen van de rampzalige gevolgen van de klimaatcrisis. Het biedt de uitgelezen kans op een transitie naar een betere, meer aangename, gezondere, en minstens even welvarende wereld. Denk aan meer en betere jobs, betere luchtkwaliteit, stillere en groenere steden, comfortabele mobiliteit, enzovoort.  

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.