Teken voor

het klimaat

en teken voor

onze toekomst

Laat je stem horen samen met 100.243 andere Belgen en teken voor de toekomst!

TEKEN NU VOOR

ONZE TOEKOMST!

Ik wil dat de volgende regeringen samen doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. België moet klimaatneutraal worden vóór 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen. Ik wil dat er een klimaatwet komt, een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt. Ik besef dat dit inspanningen zal vragen van elk van ons, maar geloof tegelijk dat het kansen biedt en dat het nodig is om te bouwen aan onze toekomst.

Blijf je liever anoniem op de website?
Ja, hou me via e-mail op de hoogte van de campagne

Waarom willen we

actie

Omdat we het verschuldigd zijn aan alle jonge mensen in dit land en omdat het kansen biedt voor ons vandaag. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet onmiddellijk en voor 2050 naar nul terugdringen, dan komt onze toekomst in het gedrang. Daar moeten we iets aan doen. Want de oplossingen zijn er. We weten wat er moet gebeuren. Nu is het aan de politiek om in actie te schieten.

LEES VERDER

Wat vragen we?

Een ambitieus beleid dat België klimaatneutraal maakt vóór 2050 en al in de volgende regeerperiode zorgt voor een stevige daling van broeikasgassen.

Een klimaatwet

Laat ons de doelstelling om vóór 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet.

Een investeringsplan

Er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.

Een onafhankelijke klimaatraad

We vragen dat er een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid komt door een neutrale klimaatraad van experten.

WE HEBBEN JOU NODIG!

Stuur onze politici een sterk signaal en vraag de volgende regeringen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid.