267.617! Bedankt!

267617 Belgen tekenden voor het klimaat en voor onze toekomst! Blijf je graag op de hoogte van de volgende stappen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Waarom willen we

actie

Omdat we het verschuldigd zijn aan alle jonge mensen in dit land en omdat het kansen biedt voor ons vandaag. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet onmiddellijk en voor 2050 naar nul terugdringen, dan komt onze toekomst in het gedrang. Daar moeten we iets aan doen. Want de oplossingen zijn er. We weten wat er moet gebeuren. Nu is het aan de politiek om in actie te schieten.

LEES VERDER

Wat vragen we?

Een ambitieus beleid dat België klimaatneutraal maakt vóór 2050 en al in de volgende regeerperiode zorgt voor een stevige daling van broeikasgassen.

Een klimaatwet

Laat ons de doelstelling om vóór 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet.

Een investeringsplan

Er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.

Een onafhankelijke klimaatraad

We vragen dat er een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid komt door een neutrale klimaatraad van experten.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.