Algemene voorwaarden

Het is uw verantwoordelijkheid om uw huisarts te raadplegen voor u dit supplement voor gewichtsverlies gebruikt. Wij, bij Minoslim, bevelen aan uw huisarts raadplegen alvorens met dit of eender welk gewichtsverliesprogramma te starten. Maakt u zich zorgen over het gebruik van Minoslim, raden we u aan om advies in te winnen bij uw huisarts.

Alleen u en uw huisarts kennen uw persoonlijke gezondheid en eventuele fysieke problemen die kunnen voortkomen uit het gebruik van Minoslim. Minoslim kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gezondheidsproblemen die mogelijkerwijs ontstaan door het gebruik van de druppels.

Door via onze online winkel een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord Minoslim vrij te stellen van verantwoordelijkheid voor gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het innemen van Minoslim druppels.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de site van Minoslim. Als u doorgaat met het browsen, bekijken en gebruiken van onze website, gaat u akkoord met en voldoet u aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Minoslim met u bepalen met betrekking tot deze website.

De term “Minoslim” of “ons” of “wij” refereert aan de eigenaar van de website wiens hoofdvestiging zich bevindt aan de Renbaanstraat 77, 2586 EZ Den Haag. Ons KVK-registratienummer is 68250541. De term “u” refereert aan de gebruiker of bezoeker van onze website.

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

De inhoud van de pagina’s op deze website is alleen voor algemene informatie en gebruik bedoeld. Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Geen van ons, noch enige derde partij, verleent enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en de materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor enig bepaald doel. U aanvaardt dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden of fouten kunnen bevatten en de aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten wordt door ons expliciet uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel voor uw eigen risico, en hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.

Op deze website staat materiaal dat ons eigendom is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de presentatie en de afbeeldingen. Vermenigvuldiging is verboden behalve in overeenstemming met de verklaring inzake auteursrecht, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle handelsmerken op deze website die geen eigendom zijn van of niet in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Het ongeoorloofde gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.

Mogelijk bevat deze website van tijd tot tijd ook links naar andere websites. Deze koppelingen worden verstrekt voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Dit houdt niet in dat wij de website(s) onderschrijven. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).

U mag niet naar deze website linken vanaf een andere website of document zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Minoslim.

Op uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.